ออเดอร์ทั้งหมดของเราสั่งทำ ต้องใช้เวลาในการเตรียมคำสั่งซื้อที่กำหนดเองของคุณโปรดให้เวลาเพิ่มเติม